OM NSSØ

Sammen skaper vi grønn konkurransekraft

ØRA – Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er navnet på senteret som vil arbeide med  de muligheter det ligger i å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis for og mellom virksomheter. Utvikling av nye forretningsområder og utnyttelse av avfallsprodukter eller restprodukter er arbeidsoppgaver senteret vil arbeide med.  Kombinasjonen av et sterkt faglig miljø og samarbeid med de viktigste forskningsmiljøer i Norge og utlandet vil gi brukere av senteret stor mulighet for å utvikle sin egen virksomhet med endrede/nye produkter og mulig nye forretningsområder basert på det grønne skiftet og den sirkulære økonomi.

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi er for virksomheter som gjennom prosjekter basert på det grønne skiftet, skaper innovasjon og lønnsomhet.

NYTT – NYTTIG - NYTTIGGJORT

Dette er grunnlaget for senterets satsing på innovasjon. Senteret vil arbeide med utvikling av restprodukter eller andre typer resirkulerbare produkter til å kunne brukes som erstatning for mer ressurskrevende råstoffer/produkter. Dette kan resultere i at nye produkter skapes. Prosessen vil også gi sin vurdering av hvor nyttig en nyutvikling er og ikke minst hvordan en nyutvikling vil kunne nyttiggjøres.

Samspillet mellom rådgivningstjenesten og testlaboratoriet vil kunne gi det nødvendige grunnlaget for økt innovasjon.